BNO – Daganatok – Wikipédia

Kód icd 10 papilloma mamae

Szabó Gyula egyetemi tanár A tematika rövid leírása: a tantárgy oktatása során a hallgatók megismerik a fogászatban alkalmazott anyagok főbb csoportjait. Ezen belül elsajátítják az egyes anyagok felhasználásának ismereteit.

Hpv szemolcs otthoni kezelese

A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a hallgató ismerje meg a fogászatban alkalmazott kód icd 10 papilloma mamae anyagtani tulajdonságait, előállítását, felhasználását. Szabó Gyula Fogpótlástanban használatos anyagok csoportosítása a felhasználás szempontjából fontos tulajdonságok.

Szabványok és anyagvizsgálati tesztek 2. Krajczár Károly Viaszok - Dr. Szabó Gyula 3.

Krajczár Károly Fogászati gipszek, modell és mintaanyagok - Dr. Szabó Gyula 4. Krajczár Károly Reverzibilis és irreverzibilis hidrokolloidok - Dr. Szabó Gyula 5.

kód icd 10 papilloma mamae

Lempel Edina Szilikon és non-szilikon lenyomatanyagok - Dr. Szabó Gyula 6. Lempel Edina Cink-oxyd-eugenol lenyomatanyagok - Dr. Benke Beáta 7.

Lempel Edina Fogászati akrilátok általános tulajdonságai és a feldolgozás lehetőségei - Dr. Szabó Gyula 8. Krajczár Károly Műfog és alaplemez anyagok műanyag vonatkozásai - Dr. Szabó Gyula 9.

kód icd 10 papilloma mamae

Krajczár Károly Fogászati fémek és ötvözetek általános tulajdonságai. Aranyötvözetek - Dr. Szabó Gyula Benke Beáta Kobalt-króm és nikkel-króm tartalmú ötvözetek - Dr. Krajczár Károly Ezüst-palladium és titanium tartalmú ötvözetek - Dr. Szabó Gyula 8 Krajczár Károly Rozsdamentes acél ötvözetek - Dr.

Kámán Attila Lempel Edina Fogászati kerámia fejlődése, a feldolgozás irányelvei - Dr. Marada Gyula Krajczár Károly Beágyazóanyagok.

Navigációs menü

Konzultáció - Dr. Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: nincs lehetőség pótlásra Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: 1. Kálciumhidroxid-cementek 2.

Cinkoxid-eugenol cementek 3. Cink-foszfát cementek 4. Polikarboxilát cementek 5. Üvegionomer cementek Üvegionomer cementek 4. Lakkok, linerek, alábélelés 8. Polimerizáció konzerváló fogászati jelentősége és műgyanták töltőanyag nélkül 9. Zománc és dentin bondok, különböző generációk tulajdonságai Bis-GMA, kötőfázis a kompozitoknál, kompozit mátrix anyagok Töltőanyagok a kompozíciós tömésekhez.

BNO-10-02 – Daganatok

Kompozíciós tömőanyagok mechanikai és termikus tulajdonságai Kompozitok polimerizációs zsugorodása, vízfelvétele és oldékonysága, fluoridleadás Kompozitok kötési ideje, fényáteresztő képessége, kötődése a fogszövetekhez Akcelerátorok, inhibítorok, katalizátorok kompozitok Amalgámok osztályozása, az ötvözet előállítása Magas réztartalmú amalgámok Amalgámok keverése, amalgámok toxicitása Amalgámok plaszticitása, tömöríthetősége, kidolgozhatósága Amalgamálódás, az amalgámok kötési reakciói Amalgámok mechanikai és fizikai tulajdonságai A guttaperchák tipusai, guttaperchák kiszerelése A sealer-ek: fő csoportok, alkalmazás, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságok Az ideiglenes tömőanyagok fajtái és tulajdonságai Parapulpális csapok Intrapulpalis csapok Kompomerek, ormocerek A fogászati gipsz, csonkminta anyagok Reverzibilis hidrokolloidok Szilikonbázisú lenyomatanyagok általános tulajdonságai Termoplasztikus lenyomatanyagok Cinkoxid-eugenol paszta A fogászati viaszok A szabványok a fogászati anyagok vizsgálatában A szintetikus elasztomerek általános tulajdonságai A fogpótlástanban használatos anyagcsoportok jellemzői, fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságok Poliéter és poliszulfid lenyomatanyagok A fogpótlástanban használatos fémek Au, Ag, Ti szerkezeti felépítése, felhasználásuk főbb irányai Fogászati ötvözetek általános tulajdonságai, az ötvözetek szövetszerkezete A vestibularis papillomatosis fáj kerámiák tulajdonságai és felhasználása Műanyagok általános tulajdonságai Fogpótlásokban használt műanyagok tulajdonságai és a feldolgozás formája Beágyazóanyagok Fogászati aranyötvözetek, fémkerámia ötvözetek Ezüst-palládium ötvözetek Ni-Cr ötvözetek, fémkerámia ötvözetek Co-Cr ötvözetek 9 A fémek szájállósága.

Korona és híd alapanyagok akrilátok jellemzői Fogászati fémek és ötvözetek mechanikai tulajdonságai Rozsdamentes acél ötvözetek Irreverzibilis hidrokolloidok Csiszoló és fényezőanyagok Fémkerámia ötvözetek és fém-kerámia kötés elméleti alapjai Szilikonbázisú lenyomatanyagok feldolgozása Kondenzációs szilikonok Addiciós szilikonok 10 Fogpótlástan propedeutika Fogászati és Szájsebészeti Klinika - Dr.

Szabó Gyula egyetemi tanár A tematika rövid leírása: a tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatót a fogpótlások készítésének menetével.

2019 ICD 10 PCS Guidelines

A tantárgy feladata a képzés céljainak megvalósításában: a hallgató ismerje meg a különböző fogpótlás típusokat, azok elkészítésének mind orvosi, mind fogtechnikai módszereit. Szabó Gyula Csonkelőkészítések borítókoronákhoz - Dr.

Szabó Gyula 2.

Tartalomjegyzék

Szabó Gyula Öntési eljárások a koronakészítéseknél - Dr. Szabó Gyula A homlokzatos koronák odontotechnológiája - Dr. Marada Gyula 4. Modern fémmentes kerámiák. Csonkpreparálás fémmentes kerámia koronákhoz Köpenykoronák, műanyag koronák készítésének odontotechnológiája - Dr. Marada Gyula 5. Szabó Gyula Csapos fogak odontotechnológiája - Dr. Szabó Gyula Egybeöntött hidak készítésének odontotechnológiája - Dr. Szabó Gyula 7.

Szabó Gyula Mintakészítés részleges foghiányos állapotban, protetikai equator jelentősége - Dr. Szabó Gyula Harapási magasság, centrál reláció meghatározás — Dr. Benke Beáta Szabó Gyula A kapcsok odontotechnológiája - Dr. Szabó Gyula A próbafogsor klinikai követelményei - Dr.

Szabó Gyula 11 Szabó Gyula A részleges fogsor behelyezésének klinikai kérdései - Dr. Szabó Gyula Teljes kivehető fogpótláskészítésnek általános irányelvei - Dr. Szabó Gyula Anatómiai lenyomat, funkciós lenyomatok készítésének odontotechnológiája - Dr. Szabó Gyula Centrális reláció, próbafogsor készítés - Dr. Szabó Gyula Fogsorjavítások lehetőségei - Dr. Hiányzások száma, igazolása, távolmaradás pótlása: TVSZ szerint. Vizsgakérdések, egyéb megjegyzések, információk: 1.

Csonkelőkészítés öntött borítókoronához 2. Az öntött borítókorona odontotechnológiája, a koronák anyagai 3.

kód icd 10 papilloma mamae

Csonkpreparálás homlokzatos koronához, a homlokzatok anyagai 4. A homlokzatos koronák odontotechnológiája, a homlokzatok készítésének technikai módszerei 5.

kód icd 10 papilloma mamae

Az öntött eljárással készülő koronák rendelői munkafázisai, azok racionális sorrendje 6. Az öntött eljárással készülő koronák laboratóriumi fázisai, azok sorrendje 7. Csonkpreparálás köpenykoronához 8. Kerámia köpenykorona odontotechnológiája 9. Lenyomatkanalak típusai, jellemzői Akrilát korona készítésének laboratóriumi lépései Egybeöntött hidak készítésének rendelői lépései Egybeöntött hidak készítésének laboratóriumi lépései, az öntvényillesztés Csapos műcsonk indirekt készítése, anyag és eszköz szükséglete Csonk és gyökércsatorna előkészítés csapos műcsonkhoz Csapos műcsonk direkt mintázása, anyag és eszköz szükséglete Lenyomatvételi eljárások rögzített pótlásnál Csonkminta készítés módszerei, anyag és eszköz szükséglete A csonkpreparálás eszközei, a forgácsolás meghajtása, a forgácsoló eszközök anyagai, és a munkafelület jelentősége Mintázat készítés kód icd 10 papilloma mamae fogpótlásokhoz, anyag és eszköz szükséglet