A hippo út transzkripciós koaktivátor, a yap egy petefészekrák onkogén - onkogén | Cikkek

Petefészekrák sejtvonalak. Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Tumor-szuppresszor fehérjék Absztrakt A WRAP53 β állványfehérje módosításait korábban karcinogenezissel kapcsolták, és különösen az epiteliális petefészekrák fokozott kockázatával társultak. Itt vizsgáltuk a WRAP53 β patogén hatását és prognosztikai jelentőségét az epiteliális petefészek rákkal összefüggésben, és megvizsgáltuk a mögöttes mechanizmusokat. Azt tapasztaltuk, hogy a WRAP53 β csökkent expressziója a petefészek tumorokban korrelálódik a gyengített DNS károsodási reakcióval és a beteg túlélésével.

Ezenkívül a jelenlegi megfigyeléseink azonosítják petefészekrák sejtvonalak WRAP53 β nukleáris szintjét, mint ígéretes biomarkert a petefészekrákban szenvedő betegek túléléséhez. A legtöbb petefészekrák epithelialis és a kezelés általában cytoreduktív műtétet debulkingmajd kemoterápiát platina alapú gyógyszereket követ.

Sajnos az elsődleges kemoterápiára reagáló betegek többsége később visszaesett.

Például a homológ rekombinációval HR végzett javítás a petefészek-daganatok körülbelül fele esetében hibás, mivel az ebben a folyamatban részt vevő fehérjéket kódoló gének inaktiválódnak, például BRCA1 és BRCA2. A WRAP53 β nyilvánvalóan központi szerepet játszik a 11, 12, 13 Cajal testhez kapcsolódó splicing és telomere megnyúlás tényezőinek fenntartásában és lokalizációjábanés a közelmúltban kimutatták, hogy a HR és az NHEJ egyaránt szabályozza a DNS kettős szálú törések javítását.

Jelentős kihívás marad az in vitro mikrokörnyezet komplex in vitro replikálásaamelyben a rákok fejlődnek, de ez kulcsfontosságú az új terápiák klinikai gyakorlatba történő fordításának sikeressége szempontjából. A háromdimenziós 3D sejttenyésztési modellek jobban utánozhatják a primer tumorokat in vivo, mint a hagyományos kétdimenziós 2D tenyészetek. Ezért 31 epithelialis petefészekrák EOC sejtvonalának 3D in vitro modelljeit alakítottuk ki és jellemeztük, összehasonlítottuk biológiai és molekuláris tulajdonságaikat a 2D kultúrákkal és primer daganatokkal, és teszteltük azok hatékonyságát mint a kemoreakció értékelésére szolgáló modelleket.

Továbbá, a WRAP ban lévő egyetlen nukleotid polimorfizmus vagy a fehérje megváltozott expressziója korrelál a különböző sporadikus daganatok, köztük a petefészek, a mell, a fej és a nyak rák kialakulásának fokozott kockázatával.

A jelenlegi vizsgálatban azt tapasztaltuk, hogy a WRAP53 β gyengített expressziója hozzájárul az epithelialis petefészekrákban bekövetkező megváltozott DNS-károsodás megváltozásához.

Összefoglalva, ennek a fehérjenek a szerepét petefészekrák sejtvonalak petefészek rákos sejtek DNS-károsodásában és petefészekrák sejtvonalak egyértelműen meghatároztuk, és azt javasoljuk, hogy a WRAP53 β ezáltal tumorszuppresszorként működjön az epiteliális petefészekrákban. Miután megerősítettük a WRAP53 β antitest specifitását immunhisztokémiai és nyugati blotolással olyan tumorsejtekről, amelyek expresszálják vagy hiányzik a fehérjét 1c.

Ábraa tumorminták immunhisztokémiai analízise II. Kohort a WRAP53 β változó tumor specifikus és nukleáris expresszióját mutatta.

A Hippo út transzkripciós koaktivátor, az YAP egy petefészekrák onkogén

A nukleáris szintek Kaplan-Meier-elemzése rámutatott, hogy a WRAP53 β alacsonyabb nukleáris festésének intenzitása korrelál a petefészekrákos betegek csökkent túlélésével 1f. Statisztikai összehasonlításhoz a daganatokat olyan csoportokba csoportosítottuk, amelyek alacsony kombinált pontszám 0—2 és magas pontszerű nukleáris festés WRAP53 β esetén 1g.

Kapcsolat a WRAP53 β szintje és a petefészekrákos betegek túlélése között.

petefészekrák sejtvonalak máj méregtelenítő kiegészítők pattanások ellen

Mérlegrúd, 20 μ m. Mérlegrúd, 50 μ m.

Teljes méretű asztal Teljes méretű asztal Ezek az eredmények együttesen arra utalnak, hogy a WRAP53 β nukleáris expressziója korrelál az epithelialis petefészekrák előrehaladásával, és prognosztikai markerként szolgálhat az ilyen típusú tumorra.

A WRAP53 β és a DNS károsodási válasz pozitív korrelációt mutat a petefészek tumorokban Az epithelialis petefészekrákban a WRAP53 β- expresszióhoz kapcsolódó mögöttes molekuláris folyamatok mélyebb petefészekrák sejtvonalak két független kohorsz génkészlet-gazdagítási analízist GSEA végeztünk, amelyek mindegyike szerepel az 1a. Ez a III. Ezek a megfigyelések együttesen arra utalnak, hogy a WRAP53 β fontos szerepet játszik a DNS károsodási reakcióban az epiteliális petefészekrákban, és hogy ennek a funkciónak a gyengülése hozzájárulhat a tumor kialakulásához, a progresszióhoz és a terápiás válaszhoz.

A géneket a jel-zaj arányuk alapján rangsoroltuk.

A DNS-javító fehérjék egyik jellemzője a károsodás helyén történő felhalmozódás, gyakran diszkrét fókuszokat képezve. A WRAP53 β intracelluláris eloszlásának lehetőségét, amely mind a magban, mind a citoplazmában 13 a besugárzás hatására megváltozik, A és SKOV-3 sejtekkel vizsgáltuk.

Az intracelluláris eloszlásnak a besugárzás során bekövetkező változásának hiánya 3b. Ezek együttesen azt mutatják, hogy a WRAP53 β közvetlenül részt vesz a petefészek rákos sejtekben a DNS kettős szálú törések javításában. A DNS-károsodási helyeken bekövetkezett károsodott felhalmozódás nem az említett tényezők megváltozott szintjeinek köszönhető 4c.

Vita Itt mutatjuk be először, hogy a WRAP53 β állványfehérje alacsony nukleáris expressziója korrelál az agitivitással és az epiteliális petefészekrák rossz prognózisával. Hasonló megfigyelés történt a közelmúltban, ahol a nukleáris WRAP53 β elvesztése a fej- és nyaki rákos betegeknél a túlélés csökkenésével és a fokozott radioresisztenciával petefészekrák sejtvonalak.

Ezt a korrelációt csak a sejtmagban lévő WRAP53 βnem pedig a citoplazmában figyelték meg, 20 hangsúlyozva, hogy a fehérje szubcelluláris lokalizációját figyelembe kell venni a kimenetel előrejelzésében.

Ezen túlmenően a WRAP53 génben lévő egyetlen nukleotid polimorfizmusok rossz eredménnyel járnak az epiteliális petefészekrákban 18, 19 és az öröklődő mutációk ugyanabban a génben okoznak dyskeratosis congenitát, ami drámai emelkedéssel jár a rák kialakulásához. Mivel a WRAP53 β inaktiválása mindkét allél mutációval szükséges a betegség kialakulásához, ez a fehérje jóhiszemű tumorszuppresszornak tűnik.

Mind a WRAP53 β mRNS, mind a fehérje szintjének csökkenése rövidebb túléléssel társult az epiteliális petefészekrákban szenvedő betegeknél.

A Sári Edina-Simó Vivien: Életrevaló című könyvből és a sajtóból megismertük Simó Vivien történetét, aki harcolt a petefészekrákkal, majd kigyógyult és petesejt donációval gyermeket is vállalhatott. De pontosan mi ez a betegség?

Ez azt sugallja, hogy a WRAP53 β csökkenése az ilyen tumorokban a transzkripciós vagy poszt-transzkripciós szinten történik, nem pedig a transzláció utáni szinten, bár ez még meghatározásra vár. Kimutattuk, hogy a WRAP53 β alacsony szintjét expresszáló petefészek tumorok a DNS-károsodás válaszában szerepet játszó kulcsfontosságú tényezők csökkenését mutatják, ami azt jelzi, hogy a DNS károsodott.

Ezek a megfigyelések arra utalnak, hogy ennek a fehérjéknek a gyengített expressziója petefészekrák sejtvonalak a genom instabilitásához és a karcinogenezishez. Ez magyarázatot ad arra, hogy a nukleáris, de nem a citoplazmatikus WRAP53 β alacsonyabb szintjei a petefészekrák sejtvonalak és nyaki rák esetén 20 rossz prognózis és radiorezisztencia, valamint a megváltozott DNS-javítás és a petefészekrákos betegek rossz prognózisa.

A rákellenes elváltozásokat a DNS-károsodási válasz aktiválása jellemzi gyakran a replikációs stressz miattamelyről feltételezhető, hogy megszünteti a veszélyes sejteket. A rák kialakulásának korai szakaszában ez a védekezés elveszik a DNS károsodási reakcióban szerepet játszó tényezők inaktiválásával, ami hozzájárul a karcinóma kialakulásához. A p53 későbbi inaktiválása, amely a tumor fejlődésének későbbi szakaszában fordul elő, a sérült sejtek petefészekrák sejtvonalak eredményezi, ami növeli a tumor progresszióját és agresszivitását.

Ennek a modellnek megfelelően megállapítottuk, hogy a WRAP53 β szintje magasabb a petefészekrák sejtekben, mint a nem malignus tubális sejtek, jelezve, hogy ezekben a sejtekben a DNS-károsodás válasz aktiválódik. Eredményeink azt is mutatják, hogy a WRAP53 β későbbi csökkenése a petefészekráksejtekben károsítja a károsodási válaszukat és a tumor progresszióját idézi elő.

A ciszplatin és az IAP antagonista rezisztens petefészek karcinóma necroptosisának kiváltása

Bár a p53 mutációs állapotát szekvenálással kell ellenőrizni, ezek az adatok azt mutatják, hogy a p53 inaktiválása a WRAP53 β- hiányos sejtekben tovább petefészekrák sejtvonalak a tumor progresszióját és agresszivitását.

Mivel ezek a fehérjék ugyanazon a DNS-helyreállítási úton hatnak, ezeknek a fehérjéknek a inaktiválása egy tumorban ronthatja a HR-t.

petefészekrák sejtvonalak enterobiasis vs amoebiasis

Az ilyen kérdéseket azonban meg kell vizsgálni. A WRAP53 petefészekrák sejtvonalak hozzájárulása a petefészekráknak a kezelésre adott válaszához való további vizsgálata során kiderülhet, hogy a szubreguláció a gyógyszer rezisztenciához vezet-e, ezáltal segítve az egyénre szabott kezelést.

Összefoglalva, jelenlegi eredményeink azt mutatják, hogy a WRAP53 β nukleáris szintje ígéretes biomarker petefészekrák sejtvonalak epiteliális petefészekrák klinikai kimenetelének előrejelzésére, remélhetőleg hozzájárulva az új kezelési stratégiákhoz és a jobb túléléshez. A túlélési elemzés küszöbértékeként a medián expressziós értéket használtuk. A klinikai stádiumra vonatkozó információkat orvosi térképekből és patológiás rekordokból származó hisztopatológiai vizsgálatokból nyertük.

A diagnózis idején a medián életkor 62 volt 47—83 év.

Az epithelialis petefészekrák esetében A nyomon követés a diagnózis időpontjában kezdődött, és halállal, kivándorlással vagy Az itt vizsgált tanulmánycsoportot korábban részletesen leírtuk. Pearson-féle chi-négyzet tesztet alkalmaztak a WRAP53 β expresszió és a klinikopatológiai paraméterek közötti lehetséges összefüggések feltárására.

Mind az egy- petefészekrák sejtvonalak a többváltozós Cox regressziós analízist alkalmaztuk a petefészekrákban bekövetkezett haláleset kockázati arányainak becslésére a WRAP53 β expresszióval összefüggésben, a daganatok stádiumának, differenciálódási fokának, szövettani és p53 szintjének beállításával.

Minden számítást SPSS A III. Kohort eredetileg epiteliális petefészekrák, petesejt és primer peritoneális rákos megbetegedésből állt, amint azt korábban leírtuk.

Kohorsz magas fokú serózisú petefészekrákban szenvedő betegből állt, amelyeket a korábban leírt TCGA-projekthez viszonyítottak.

petefészekrák sejtvonalak hasnyálmirigyrák séta

És IV. A tömböket a jel-zaj viszony alapján hasonlítottuk össze a C. Immunhisztokémiai festés A szöveti mikroszerkezeteket a korábban leírtak szerint állítottuk elő. A p53 festési intenzitását két szerző is pozitívnak vagy negatívnak értékelte.

Az SWH útvonal nagy mértékben konzervált a D között. Az emlős SWH útvonal korlátozza a szövetek növekedését a transzkripciós ko-aktivátor, az Ig-társított fehérje YAP nukleáris hozzáférésének és expressziójának gátlásával. Az SWH útvonalfehérjék mutációját és megváltozott expresszióját számos emberi ráktípusban figyelték meg, de ezeknek az eseményeknek a tumorigenesishez való hozzájárulása nem volt világos. Itt azt mutatjuk be, hogy az YAP fokozhatja a petefészekrák sejtvonalainak transzformált fenotípusát, és hogy az YAP rezisztenciát biztosít a petefészekrák kezelésére általánosan használt kemoterápiás szerekre.

SI, Qiagen vagy siControl sz. Másodlagos Kecske α- nyúl HRP sz.

A, Invitrogenszamár α- nyúl Alexa Flour macska-szám A, Invitrogen és a szamár α- egér Alexa Fluor macska-szám A, Invitrogen mindegyikét alkalmazták ebben a vizsgálatban.

Zeiss Axio megfigyelő. Ezt követően a Western blot-t standard eljárásokkal végeztük. Petefészekrák sejtvonalak sejtfrakciókat nukleáris a helmint betegségek megelőzése megköveteli készlet alkalmazásával végeztük a gyártó utasításai szerint Nuclear Extraction kit, Active Motif, Nordic Biolabs, Täby, Svédország.