Fájl:Augentrost.jpg

Rostlinny parazita. Tetra Plantamin 500 ml folyékony intenzív vastartalmú tápoldat

Jihočeská univerzita rostlinny parazita Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Detekce vybraných rostlinných virů mikročipy microarrays Diplomová práce Bc. Lenka Hrabáková Vedoucí práce: Doc. Karel Petrzik, CSc. České Budějovice Hrabáková L. Annotation: The main aim of this master thesis was the simultaneous detection of four rostlinny parazita plant viruses — Apple mosaic virus, Plum pox virus, Prunus necrotic ringspot virus and Prune harf virus, by microarrays.

Detekce vybraných rostlinných virů mikročipy (microarrays)

The intermediate step in the process of the detection was optimizing of multiplex polymerase chain reaction PCR. Key words: Plum pox virus, Prunus necrotic ringspot virus, Apple mosaic virus, Prune dwarf virus, microarrays Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury.

Prohlašuji, že v souladu s § 47b zákona č. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses.

Giardia parazita macska - Cum ne infectam cu giardia? Opistorhoz Echinococcus Az echinococcosis olyan betegség, amely több tucat évig tarthat. Melyik hal krev ve stolici parazit opisthorchiasis.

V Českých Budějovicích Lenka Hrabáková Poděkování Ráda bych v první řadě chtěla poděkovat svému školiteli Doc. Karlu Petrzikovi, CSc. Ondřeji Lenzovi, Ph. Mé další poděkování patří celému kolektivu naší laboratoře rostlinné virologie za jejich pomoc při řešení mé práce a příjemnou pracovní atmosféru.

A v neposlední řadě děkuji svým rodičům a přátelům, že mne ve všem podporují.

Наконец, она согласилась переговорить с Галилеем, - с горечью произнесла Наи, - но только после того, как мне пришлось выслушать попреки: дескать, она чувствует себя опозоренной после нападения.

Obsah 1. Cíle práce Materiál a metody Seznam použitých zkratek Citovaná literatura Úvod Vybrané rostlinny parazita viry - virus mozaiky jabloně, virus nekrotické kroužkovitosti slivoně, virus zakrslosti slivoně a virus šarky švestky, způsobují značné škody, které mají dopad nejen zemědělský, ale také ekonomický.

Vlivem infekce viry dochází k výraznému snižování produkce plodů, jejich kvality a postupně dochází až k úhynu napadených stromů.

AQUARIUM FISH IN A PLANTED AQUARIUM - BASICS OF FISHKEEPING

Tyto viry se vyskytují se téměř celosvětově a většina z těchto virů ovocných stromů a dalších rostlin, hlavně z čeledi Prunus spp. Z tohoto důvodu je nemožné zabránit jejich šíření z divokých druhů rostlin na pěstované kultivary a celkově zamezit jejich dalšímu šíření.

V současné době je kladen velký důraz nejen na pěstování a používání viruprostých řízků a podnoží, ale i na snadnou detekci těchto virů, aby se zamezilo nechtěnému šíření mezi pěstiteli a sadaři.

Hlavním cílem těchto opatření je dosáhnout toho, aby se viry šířily méně a zabránilo se jejich případnému rozšíření do oblastí, kde ještě nevyskytují.

rostlinny parazita humán papillomavírus esettanulmány

Cílem mé práce bylo ověřit fungování metody, která by usnadnila společnou detekci těchto vybraných čtyř virů za použití Cy3 značených univerzálních primerů. Tato metoda měla umožnit jejich společnou amplifikaci s fluorescenčním značením pro následnou detekci mikročipy.

Námi používané mikročipy jsou navržené tak, aby umožnily zároveň detekci i dalších RNA virů a fytoplazem.

rostlinny parazita a condyloma rehabilitációja

Velikost genomu viru je 10 kb, jeho uspořádání je zobrazeno na následujícím obrázku Obr. Obsahuje 1 otevřený čtecí rámec ORFze kterého je autokatalyticky vyštěpováno 10 peptidů, včetně jednoho strukturního.

Virové částice jsou vláknité o velikosti přibližně x 15 nm. Tento virus, který způsobuje onemocnění česky nazývané šarka švestky, byl poprvé objeven v roce v Bulharsku Atanasoff,v České republice byl popsán až na počátku V současné době je již onemocnění rozšířeno po celém světě s výjimkou Švédska, Austrálie, Nového Zélandu a Jihoafrické republiky Barba et al. Způsobuje rostlinny parazita škody hpv szájszárazság zemědělství, zejména snížení výnosu plodů, snižování kondice fitness stromů a předčasné odumírání napadených stromů.

Tetra Plantamin 500 ml folyékony intenzív vastartalmú tápoldat

K šíření viru dochází mechanickým a vegetativním přenosem, dochází i k neperzistentnímu přenosu mšicemi. Jako jediný z vybraných virů není PPV nepřenášen semeny. Příznaky onemocnění šarky švestky se liší v závislosti na hostiteli, od chlorotických skvrn na listech až po deformace plodů Obr.

Hostiteli viru šarky švestky jsou nejen ovocné stromy rodu Prunus a jejich okrasné formy, ale virus rostlinny parazita vyskytuje například i na vlašském ořechu Juglans regiatrnce obecné Prunus spinosabrslenu evropském Euonymus europaeus a myrobalánu třešňovém Prunus cerasifera Polák, Bylo prokázáno, že k nákaze virem šarky jsou nejvíce náchylné tříleté stromy, a zvýšená míra infekce byla prokázána i v letech, které jsou charakterizovány teplým obdobím na počátku vegetačního období Rostlinny parazita, Šíření viru šarky švestky má určitou souvislost s globálním oteplováním: během let se onemocnění rozšířilo z nížin, přes podhůří až do přibližné nadmořské výšky kolem m.

rostlinny parazita a paraziták rossz tisztítása

Polák, Třešně jsou odolné k infekcím vyvolávané ostatními kmeny Pasquini et al. Organizace genomu ApMV je uvedena na dalším obrázku Obr. Virus je rozšířen celosvětově, napadá nejen jabloně Malusale i peckoviny — meruňky Prunus armeniacabroskvoně Prunus persicamandloně Amygdalus communis Matic et al,ale například i hrušně Pyrus communis Petrzik, chmel Humulus lupulusostružiny Rubusmaliny Rubus idaeusjeřáb ptačí Sorbus aucupariabřízu bradavičnatou Betula papilloma képekkaštany Aesculus hippocastanum, A.