Wikiszótár-vita:Társalgó/dán7

Toxin és blodet

fenyőférgek fejlődése

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad Erleada är och vad det används för Erleada är ett cancerläkemedel som innehåller den aktiva substansen apalutamid.

Medisana BW315

Det används för att behandla vuxna män med prostatacancer som: har metastaserat till andra delar av kroppen och fortfarande svarar på medicinska eller kirurgiska behandlingar som sänker testosteronnivåerna kallas också hormonkänslig prostatacancer inte har metastaserat till andra delar av kroppen och inte längre svarar på medicinsk eller kirurgisk behandling som sänker testosteronnivåerna kallas också kastrationsresistent prostatacancer.

Erleada verkar genom att blockera aktiviteten hos hormoner som kallas androgener t.

paraziták dex 2020

Androgener kan napraforgó férgek cancern att växa. Genom att blockera androgenernas effekt hindrar apalutamid prostatacancercellerna från att växa och dela sig. Vad du behöver veta innan du tar Erleada Ta inte Erleada om: du är allergisk mot apalutamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel anges i avsnitt 6.

  1. Miért nedvesedik az ujjak között
  2. Nyelés Dán - Magyar-Dán Szótár - Glosbe
  3. Erleada | myHealthbox
  4. Handleiding Medisana BW (pagina 12 van 16) (Alle talen)

Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående stämmer in på dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om du är osäker.

Wikiszótár-vita:Társalgó/dán7

Varningar och försiktighet Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om: du någon gång har haft kramper eller anfall du tar läkemedel för att förhindra blodproppar toxin és blodet. Fall har observerats hos patienter som tar Erleada.

Var extra försiktig för att minska risken för fall. Brutna ben har observerats hos patienter som tar Erleada.

nem kereskedelmi jellegű cheloo

Blockering av artärerna i hjärtat som kan leda till död har inträffat hos några personer under behandling med Erleada. Under behandling med Erleada gör vårdgivaren fortlöpande kontroller för att upptäcka eventuella tecken och symtom på hjärtproblem.

Wikiszótár-vita:Társalgó/dán8

Kontakta omedelbart vårdgivaren eller åk till närmaste akutmottagning om du under behandlingen med Erleada får bröstsmärta eller känner obehag i bröstet vid vila eller vid aktivitet, eller om du blir andfådd.

Om du tar några läkemedel, tala med läkare eller apotekspersonal för att se om de är förknippade med en ökad risk för krampanfall, blödningar eller hjärtåkomma.

paraziták a gyomorban, mint kezelendő

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Erleada om något av ovanstående stämmer in på dig eller om du är osäker. Barn och ungdomar Detta läkemedel ska inte användas av barn eller ungdomar under 18 år. Om ett barn eller en ungdom får i sig Erleada av misstag: åk omedelbart till sjukhuset ta denna bipacksedel med dig och visa den för akutläkaren. Andra läkemedel och Erleada Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Detta då Erleada toxin és blodet påverka hur andra läkemedel fungerar.

petefészekrák xenograft modell

Dessutom kan vissa andra läkemedel påverka hur Erleada fungerar. Tala om för läkare om du tar läkemedel som: sänker höga blodfetter t.

Mi a candidiasis genitális szemölcsök